Pajisje printimi

1. Makineri printimi
2. Printer dixhital
3. Pajisje fotografike
(për përpunim fotosh)

Pajisje industriale

1. Pajisje për punim tekstilesh
2. Përpunim druri
3. Pajisje ambalazhimi

Pajisje mjekësore

1. Skanera
2. Radiografi
3. Laboratorë
4. Pajisje dentare
5. Të tjera

Pajisje kompjuterike

1. Servera
2. Plotera
3. Skanera të mëdhenj
4. Të tjera

DOKUMENTET E KËRKUARA

Lorem ipsum dolor sit amet, vel accumsan liberavisse ex, ea nec habemus sea ut. His nibh scripta in. In sea vocibus facilisis.

Dokumente
të përgjithshme:

Kërkesa për qira financiare
Formulari i aplikimit
Oferta nga shitësi për asetin që kërkohet financim
Fotokopje pasaporte/ID të personit të autorizuar
Përshkrim i aktivitetit

Dokumente
ligjore:

Ekstrakti më i fundit nga QKR
Statuti i kompanisë
Akti i themelimit
NIPT
Vendimi i asamblesë së ortakëve për miratimin e marrjes së qirasë financiare si dhe autorizimin e personit(ve) kompetent(ë).

Dokumente
financiare:

Bilanci për dy vitet e fundit
Deklarimi i të ardhurave për vitin aktual (FDP)
Kontrata e bashkëpunimit