Punësimi

Landeslease, është kompani leasing – qera financiare e cila operon në tregun shqiptar që prej vitit 2005. Landeslease u krijua me inisiativën e disa investitorëve të huaj dhe Shqiptarë. Në vitin 2015 aksioneri i vetëm është Union Bank, pjesë e kompanive Union Grup të cilat kanë shtrirje të gjerë në Shqipëri. Aksioneri Union Bank ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2006 dhe prej atëherë ka njohur rritje domethënëse në të gjithë sektorët.

Landeslease u krijua si pasojë e kërkesave në rritje të tregut të brendshëm duke ofruar më shumë mundësi dhe lehtësira në financimin e autoveturave të kategorive të ndryshme, kamionëve, autobuzave e makinerive të rënda, si dhe linjave të prodhimit, pajisjeve mjekësore, të biznesit etj. Zyrat qendrore të kompanisë ndodhen në Tiranë në adresën Rr. Ismail Qemali, Pallati Nr.32, Shkalla 1, kati i II.

Pozicioni: Publikuar më: E vlefshme deri më: Më Shumë:
Analist Kredie 26-Qershor-2020 10-Korrik-2020 Detaje…
Specialist Finance 1-Korrik-2020 20-Korrik-2020 Detaje…
Specialist Raportimi dhe Rikuperimi 04-Gusht-2021 31-Gusht-2021 Detaje…